Kundräknare och smileys-nöjdhetsmätare

GSM-kundräknare:

Batteridriven kundräknare som är idealisk för kundräkning i butiker, museer, centra och liknande. Kan användas både inomhus och utomhus med en väderkapsel.

GSM Smiley med stativ:

Med en kundnöjdhetsmätare kan du få veta hur nöjd dina kunder är i din verksamhet. Lyckliga kunder ger bättre resultat på bottenlinjen. Omvänt löper du risken för missnöjda kunder att prata dåligt om ditt företag, vilket kan påverka intäkterna negativt.

En kundnöjdhetsmätare är inte bara lämplig för användning i butiker, men kan även användas i kantiner, företag, offentliga institutioner etc. för att mäta kvaliteten på t.ex. städning, anställd tillfredsställelse, kundservice m.m.